El Coaching i La Zona de Desenvolupament Proper. Complementant a Vigotsky.

La Zona de Desenvolupament Proper (ZPD) és un concepte desenvolupat per Lev Vigotsky, i  pot descriure’s com el “espai en què gràcies a la interacció d’uns altres, una persona pot treballar i resoldre un problema o realitzar una tasca d’una manera i amb un nivell que no seria capaç de tenir individualment”.

La teoria néix de la psicologia de l’evolució i el desenvolupament dels infants. Però avui en dia ja forma part de la perspectiva del constructivisme social.

“L’aprenentatge és el resultant complex de la influència i confluència de factors socials compartits en un moment històric i fonamentat en particulars factors socio-culturals.”

L’aprenentatge no és una transferència mecànica d’una persona a un altra, si no que esdevé una construcció resultant de una sèrie d’operacions mentals que es gesta durant la interacció d’una persona amb el mon material i social

Segons Vigotski el desenvolupament no és un procés estàtic, per contra, és un procés actiu, on es dóna la relació entre “Aprenentatge” i “Desenvolupament”, els processos d’aprenentatge col·loquen en marxa els processos de desenvolupament i permeten que hi hagi una evolució en l’individu.

Dos conceptes clau en aquest context són: El nivell real de la persona; que és allà on podria arribar sol. I el nivell potencial, que és allà on pot arribar amb l’ajuda (tot i que en aquest cas, en direm interacció) d’una altra persona. La següent imatge ho il·lustra molt clarament.

vigotski  En el camp educatiu, que és on neix el concepte, es considera la figura del “tutor” com a una persona amb un nivell superior al de l’aprenent.

La meva conclusió, i l’adaptació del concepte al desenvolupament de les persones en general, i al Coaching en particular, difereix en el fet que el facilitador sigui més expert o capaç que la persona a qui acompanya, i ni molt menys que del seu potencial. I defensa la idea mare del concepte com la capacitat de desenvolupament i resolució de problemes d’una manera en que individualment no hi podia arribar i que s’aconsegueix gràcies a la interacció amb un tercer, en aquest cas un coach.

Conclusió gràfica:

ZDP Joan

“Serà mitjançant la pròpia participació en les interaccions amb els altres, on la persona dotarà de significat la situació i la seva pròpia activitat en funció de les seves característiques personals, motivacions, coneixements i experiències prèvies.”

[:]
Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

ús de cookies

Aquesta pàgina web utilitza cookies per a què tinguis la millor experiencia d'usuari. Si continúa navegant estas donant el seu consentiment per per l'acceptació de les nombrades Cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, clica l'enllaç per a més informació. CERRAR

Joan amorós | Coaching Sabadell